سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اولین روز-اولین نوشته-اولین حرف

به نام خدا

  شهادت حضرت امام حسین (ع) به همه مسلمانان جهان تسیت باد

از امروز شروع کردح به نوشتن امیدوارم خود امام حسین کمکم کنه تو همه چیز زندگیم و بعدشم تو اداره این وب لاگ

می خوام از خودم بنویسم

همه چیزهای که گفتم یا نگفتم

همه چیزو

می خوام اینجا دردو دل کنم واسه خودم

اگه دیگه ندیدمتون

صبح بخیر

ظهر بخیر

شب بخیر